Web Sitesi Koşulları

TANIMLAMALAR
Doğru bilgi vermek için her türlü çaba gösterilmiştir, ancak performans ve menzil rakamları sadece bilgilendirme amaçlı tahmini rakamlardır ve bu rakamlara güvenilmemelidir. Gövde üzerindeki kir ve oluşumlar, motorların ayarı, takılan motorların cinsi ve kapasitesi, pervanelerin hasar görmesi, hava ve su sıcaklığı, yakıt ağırlığı, su, erzaklar ve kişi sayısı gibi faktörler teknenin performansını ve menzilini etkileyebilir. Bu ve diğer nedenlerden ötürü, performans ve menzil konusunda garanti veremeyiz ve bunlar bir sözleşme hükmü ya da bir taahhüt oluşturmazlar. Web sitesindeki fotoğraflar, resimler ve sanatsal gösterimler, Sunseeker ürün serisinde varolan modellere aittir. Fotoğraflarda, resimlerde ve sanatsal gösterimlerde, sizin pazarınızda tanıtımı yapılan modellerin standart kataloğunda yer almayan unsurlar olabilir. Her pazarda satılan modellere ait gerçek özellikler değişiklik gösterebilir; modeller ve model özellikleri önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir ya da geri alınabilir. Her tekneye ait özellikler, o tekneyi satınalan müşteri ile Sunseeker ya da Sunseeker'ın bayisi veya distribütörü arasında yapılacak satış sözleşmesinde yer alacak ve mutabık kalınacaktır.

BAYİ VE DİSTRİBÜTÖRLER
Sunseeker distribütörleri (Sunseeker USA Inc. de dahil) kendi adlarına ticaret yapan bağımsız kuruluşlardır ve Sunseeker'ın acenteleri değildir. Bu nedenle, hiçbir şekilde ve hiçbir yolla Sunseeker'i bağlayıcı hiçbir teminat verme ya da anlaşma yapma yetkileri yoktur. Bununla birlikte, Sunseeker'e bilgi - örneğin kendi bölgelerindeki piyasa koşullarıyla ilgili - sağlamak zorundadırlar.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Sunseeker, bu site üzerinden erişim sağlayabileceğiniz başka herhangi bir siteyle ilgili hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Sunseeker'dan bağımsız herhangi bir sitenin içeriği üzerinde Sunseeker'in hiçbir kontrolü yoktur. Ayrıca, Sunseeker'e ait olmayan bir web sitesine verilen bir bağlantı, Sunseeker'ın o web sitesinin içeriğiyle ya da böyle bir web sitesinin veya böyle bir bağlantının kullanımıyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya o siteyi uygun bulduğu anlamına gelmemektedir.

BU WEB SİTESİNE BAĞLANTI VERİLMESİ
Önceden yazılı iznimiz olmaksızın, bu web sitesi başka hiçbir web sitesinde çerçeve içinde gösterilemez ya da bu web sitesinin hiç bir bölümüne bağlantı veremezsiniz.

VİRÜSLER
Tehlikeli ya da teknolojik olarak zarar verici virüsler, Trojanlar, solucanlar, yazılım bombaları ya da diğer materyalleri bilinçli olarak sokarak bu Web sitesini kötüye kullanmamalısınız. Bu Web sitesine, Web sitesinin barındırıldığı sunucuya ya da Web sitesiyle bağlantısı olan herhangi bir sunucu, bilgisayar ya da veritabanına yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunmamalısınız. Bu Web sitesine, hizmet dışı bırakma saldırısı ya da dağıtık hizmet aksatma saldırısı yapmamalısınız Bu Web sitesini kullanmanızdan ya da bu Web sitesine veya bağlantı verilen herhangi bir başka web sitesine gönderilen herhangi bir materyali indirmenizden dolayı, bilgisayar ekipmanınızı, bilgisayar programlarınızı, diğer özel malzemelerinizi bozabilecek dağıtık hizmet aksatma saldırısından, virüslerden ya da teknolojik olarak zararlı diğer materyallerden kaynaklanan hiçbir bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacağız.

TELİF HAKKI VE TESCİLLİ MARKALAR
Bu Web sitesinde Sunseeker'in sahibi olduğu ya da lisansladığı materyaller bulunmaktadır ve uluslararası telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet kanunlarıyla korunmaktadırlar. Web sitesindeki hiçbir materyali, hiçbir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez, indiremez, aktaramaz ya da hiçbir materyalin hiçbir şekilde dağıtımını yapamazsınız. Bununla birlikte, kendi kullanımınız için, Web sitesinin herhangi bir sayfasının/sayfalarının bir kopyasını veya bu sayfa(lar)dan alıntıları yazdırabilir ve indirebilirsiniz. Tescilli olsun ya da olmasın, Sunseeker'a ait olan veya Sunseeker'ın sahip olduğu, kullandığı, ürettiği ya da lisansladığı ürün ve hizmetlerin tanınıp ayırt edilmelerini sağlayan tüm tescilli markalar, hizmet markaları, telif hakları, isimler, terimler, simge resimler ya da tasarımların bütün hakları Sunseeker’a aittir ve Sunseeker'in açıkça yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz ya da çoğaltılamazlar.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER
Bu Web sitesi üzerinden bize verdiğiniz kişisel bilgiler, 1998 tarihli Veri Koruma Kanunu hükümlerine uygun olarak tarafımızca saklanabilecek ve işlenebilecektir. Bu bilgileri, Sunseeker tarafından ya da onun adına sağlanan ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz. Ayrıntılı bilgi için, lütfen gizlilik ve veri koruma konusundaki yönergelerimize başvurun.

İSTİSNALAR VE KISITLAMALAR
Kanunun izin verdiği azami ölçüde, Sunseeker burada, kalite yeterliğine, belirli bir amaca uygunluğa ya da ihlal durumunun olmadığına ilişkin ima yoluyla verilmiş garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ister sarahaten ister ima yoluyla verilmiş olsun tüm garantileri, beyanları ve her türlü koşulu reddetmektedir. Bazı yargı makamları ima yoluyla verilmiş garantilerin reddedilmesine izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki red size uygulanmayabilir. Sunseeker, bu Web sitesinin ya da bağlantı verilmiş diğer web sitelerinin her türlü kullanımından herhangi bir şekilde kaynaklanan, hiçbir kısıtlama olmaksızın her türlü kar kaybı ya da iş durmaları dahil olmak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı özel ya da diğer sonuçsal zarardan, Sunseeker böyle bir zararın olabileceği hakkında açıkça uyarılmış olsa dahi, hiçbir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Bu, Sunseeker'in ihmalkarlığından veya yalan beyanından kaynaklanan ölüm ya da fiziksel yaralanmalarla ilgili sorumluluğunu etkilemez.

DEĞİŞİKLİK
Sunseeker, bu sayfayı değiştirerek her zaman bu Websitesi hüküm ve koşullarında değişiklik yapabilir. Sizi bağlayıcı olduğundan, yapılan herhangi bir değişikliği dikkate almanız için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeniz beklenmektedir. Bu Websitesi Koşulları'nda yer alan bazı maddeler, Web sitemizin başka bir yerinde yayımlanan hükümler ya da duyurular ile de geçersiz kılınabilir.

YER VE YARGI YETKİSİ
This Website is operated and controlled by Sunseeker from the United Kingdom. Sunseeker is a corporation organised and existing under the laws of England. All interactions that occur between Sunseeker and any person accessing this Website or any person communicating electronically with Sunseeker shall be considered to occur in the United Kingdom, where this Website is hosted and where electronic mail is received. These terms and conditions and any dispute arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and subject to the non-exclusive jurisdiction of the English courts. Registered Company name: Sunseeker International Limited Registered address: Sunseeker House, West Quay Road, Poole, Dorset BH15 1JD  Registered Number: 00675320 VAT No: GB 892 2041 31 Telephone: +44 (0)1202 381111 Email: info@sunseeker.com

 

Tarayıcınız güncel değil!

Bu web sitesini düzgün görmek için tarayıcınızı güncelleyin. Tarayıcımı şimdi güncelle

×